nyheter


Barnmorska i Göteborg

Stephanie Fiebiger

2018-11-13      Gymnastikkurs efter förlossningen i Hindås


                 Fr.o.m 2019 finns möjligheten att boka en kurs speciellt för kvinnor efter

                 förlossningen i Hindås hos "Seminoff Sports & Rehab"
2017-10-11       Aktuellt om eftervården och bäckenbottengymnastik i Sverige,


                 artikel i facktidningen "Vårdfokus" Nr. 10, 2017-10


                 https://www.vardfokus.se/tidningen/2017/nr-10-2017-10/inspirator-till-eftervard/2017-10-11      OBS ändrat datum för kursstarten!


                 Novemberkursen börjar den 08/11 kl. 10:00 (och inte den 01/11).